10 правила на добрия слоган

10-pravila-na-dobriya-slogan

Преди да пристъпите към създаване на слоган, уверете се, че на ваше разположение има пълен креативен бриф, който трябва да ви се предостави от клиента. Ако няма бриф – необходимо е да го изискате.

Трябва ясно да се разбере каква е целта на рекламната кампания, какви резултати (за предпочитане в цифри) иска да постигне клиентът и, всъщност, по какъв повод се замисля „веселието”.

Също така, трябва да е ясна целевата аудитория, както и резултатите и особеностите на по-рано проведени кампании. На следващо място, самостоятелно или съвместно с мениджъра, трябва да се стигне до потребителската мотивация (инсайт), бариера или желание. На тази основа се разработва съобщение, което трябва да остане в главата на потребителя – single minded message (SMM).

SMM – това е мисълта, която трябва да се „внедри” в съзнанието на купувача. Например, направили сте всичко това и е излязло посланието „Омръзна ли ви да чакате?“. Това е вашият SMM, който сега трябва някак творчески да оформите, но да не губите смисъла му.

След това се ражда слогана: „Още ли чакате? Тогава ние ще дойдем при вас“.

И това е. Готово. Но истината е, че всъщност раждането на един слоган е много дълъг и мъчителен процес. Открояват се няколко правила за успешен слоган:

1. Добрият слоган трябва да е кратък и лаконичен.

Колкото по-малко думи, толкова по-добре. Един клиент ме попита „Значи трябва да платя 100 евро за 5 думи?“. При което получи отговор: „За три думи вземам много повече“.

2. Добрият слоган винаги отговаря на потребителската мотивация – мнение, знания, светоглед и на посланието, заложени в брифа.

Ако слоганът живее свой живот, без да е във връзка с посланието и потребителската мотивация, то все едно стреляте с халосни патрони.

3. Добрият слоган много лесно се запомня.

Също лесно се произнася, чете и пише. Той трябва да „залепва” за езика и да остане в главата за дълго.

4. Добрият слоган трябва да бъде максимално ясен и разбираем.

Говорете с целевата аудитория на нейния език.

5. Добрият слоган трябва да стимулира към действие.

Вие не просто прикрепвате към продукта красив словесен етикет, но и подканяте към действие – call to action (CTA).

6. Добрият слоган ви кара да искате да го направите свое лично мото.

Когато намествате тези няколко думи, уверете се, че тази фраза става за мото. Жизнена позиция за конкретната целева аудитория.

7. Добрият слоган си плаче да бъде споделен.

Добър слоган се споделя, превръща се в крилата фраза и се предава от уста на уста.

8. Добрият слоган откроява продукта от конкурентите му.

Той представя стойността на продуктите, услугите и показва разликата от конкурентите.

9. Добрият слоган не предизвиква негативни емоции.

Не обижда и не унижава останалите социални групи, дори тези, които не са включени в неговата целева аудитория.

10. Добрият слоган винаги е уникален.

Проверявайте „свежестта” на слоганите, за да не се бърка продукта с друга подобна марка, която се рекламира с подобно мото.

Това е всичко! Успешни ви слогани.:)

Коментар ?