Основни моменти при взаимодействие на копирайтър с клиенти – граници на общуване

Момент №2: Граници на комуникация

Клиентите, навлизащи в личното пространство и минаващи определени граници, са истински проблем. Така както и копирайтъри, които създават неудобство на клиентите чрез прекалено фамилиарно, приятелско, непринудено общуване.

Основните принципи за комфортно взаимодействие и комуникация между клиент и копирайтър са:

  1. Обсъждайте и поставяйте границите още в началото. Така няма да ви се налага по-късно да се чудите защо има неразбиране и клиентът ви се обажда късно вечер или иска да вижда доклад за работата ви на всеки 15 минути.
  2. Съставете ясен алгоритъм за комуникация, удобен за всички страни. Клиентът ще е спокоен, когато знае в кое време може да ви се обажда, кога отговаряте на писма, на какъв етап се намира работата по проекта. Информирайте го регулярно по имейл за действията си по заданието.
  3. Опитайте се да създадете взаимен комфорт. Колкото по-малко неудобства създава комуникацията с вас – толкова по-голям шанс има клиентът да се превърне в постоянен. Например, по телефон отговаряте само в работно време. Но за сметка на това можете да организирате среща там, където е удобно на клиента, да пишете чести имейли или да общувате чрез Skype, Messenger и т.н.
  4. Клиентът поставя безкомпромисни изисквания по плащането, форматът на работа, степен на отговорност, уникалност, вид текст, срокове – не се страхувайте да назовете и вашите условия по заданието като копирайтър. Понякога е по-добре да загубите поръчка, проект, отколкото да се съгласите на неподходяща работа и неизпълними условия.

Редът и начините за комуникация, разбира се, могат да бъдат различни – важно е те да устройват и клиента, и копирайтъра. В противен случай сътрудничеството много бързо ще приключи.

Коментар ?