Основни моменти при взаимодействие на копирайтър с клиенти – обяснете позицията си

Основен момент №4: обяснете своята гледна точка

Всеки копирайтър има ситуации, когато клиентът е на път да извърши очевидно неправилно действие, дава некоректно задание или погрешен съвет. Тук възниква въпросът – как да убедим клиента, че не е прав.

Аз използвам такъв алгоритъм:

  1. Питам клиента защо е решил да направи така. Този въпрос, първо, показва уважение и интерес към неговата позиция, второ, помага да не попаднете в глупаво положение – може да считате, че клиентът не е прав само заради липсата на пълна информация за заданието, проекта.
  2. Коректно и ясно обяснявам на клиента, че той не е прав – с използването на убедителни аргументи, препратки към проучвания и други доказателства. Работи добре и метода с мнимото съгласие. Например, клиентът пише: „Искам текст като на конкурента“. Вие се съгласявате: „Вие сте прав, текстът на конкурентите е прекрасен“. А после го опровергавате: „Но вие имате съвсем други предимства. Как вашите клиенти ще научат за тях? Нека да направим така … или така …“.
  3. Предлагам няколко варианта за избор – показвам начини за решаване на проблема, предлагам да се избере един от тях. Така че последната дума остава за клиента.
  4. Клиентът държи на своето – отказвам да поема заданието или да се съгласявам, но с указание, че не нося отговорност за резултата.

Защо не трябва просто да правите това, което иска клиентът? В случай на неуспех ще бъдете виновен вие като копирайтър, тъй като сте реализирали заданието лошо и не сте постигнали резултат.

Важен нюанс: клиентите са различни. Например, малките и средни бизнесмени, предприемачи обикновено са слабо запознати с интернет маркетинга и се радват на съветите. Представителите на големи компании просто ви дават гледната си точка, утвърдена от страна на ръководството и разработена от техния отдел „Маркетинг“. Да им предлагате свои решения, идеи, мнение е практически безполезно, но е добре да обясните позицията си. Адекватно оценявайте ситуацията и търсете подход към клиентите от различен ранг.

Коментар ?