Основни моменти при взаимодействие на копирайтър с клиенти – забележки към работата

Проблем №5: Забележки към работата на копирайтъра

Забележки към работата не винаги означават, че клиентът е лош. Понякога те се дължат на различните гледни точки на клиента и копирайтъра за заданието, написването на текстовете и стила им.
Завършването на проекта не винаги означава завършване на комуникацията с клиента. Понякога се появяват коментари, забележки от негова страна за извършената работа. Как да сведат до минимум рисковете в този случай:

  1. Предварително се договаряйте за редакциите, корекциите, поправките и поддръжката в рамките на проекта. Обсъждайте какво е ваша грижа и отговорност по текстовете и какво – не. Например, при мен са безплатни всички първи редакции в рамките на поставеното задание, но при всяка следваща промяна или поставено ново задание от клиента се изисква да заплати. Може да се обсъждат и брой поправки (редакции) в рамките на един текст или на цялото задание, като се установи конкретно число, приемливо и за двете страни.
  2. Уточнявайте какво не устройва клиента, от какво не е доволен и защо. Покажете готовност да коригирате ситуацията веднага щом разберете какво не е наред.
  3. Не трябва безсмислено и безкрайно да се правят редакции, поправки, точно както и не бива да се отказват такива. Обективните забележки и коментари трябва да се вземат под внимание, а тези, които ще доведат до влошаване на резултата (текста и целта му) – да се обсъждат.

Разграничавайте добре грешките в изпълнението на проекта и допълнителната работа, която се опитва да получи безплатно клиента. Например, ако един копирайтър е написал текст в разговорен стил или го е наблъскал с общи приказки, а клиентът е поискал лаконичен делови текст или лендинг страница – копирайтърската услуга не е изпълнена коректно и изпълнителят е длъжен да пренапише текста или да върне парите. Но ако клиентът е искал кратко описание на продукт или кратка статия, но после е разбрал, че темата не е добре развита и е поискал дълъг текст – това е допълнителната работа, която трябва да бъде заплатена.

Коментар ?