Портфолио – описания онлайн магазин

Копирайтинг – написване описания на парфюми в онлайн-магазин:

portfolio-opisaniya-onlayn-magazin

Коментар ?