Портфолио – слоган

Създаване на слоган за курортен комплекс Helena Resort:

Коментар ?