Внимателно с наречията – Препоръка Номер 3

vnimatelno s narechiata

Бъдете внимателни в употребата на наречия. Те могат да “обезкръвят” глагола или да дублират значението му.

Авторите на класическата приключенска поредица “Том Суифт” са обичали удивителния знак и наречията. Ще разгледаме неголям откъс от “Tom Swift and His Great Searchlight”:

“Виж! – внезапно възкликна Нед, – Навън има човек!… Аз смятам да го заговоря! – разпалено заяви Нед.”

Удивителният знак след “виж” може да е достатъчен, за да събуди любопитството на читателя, но авторът добавя “внезапно” и “разпалено” за по-голяма убедителност. Няколко думи и авторът отново използва наречие: не, за да промени възприемането и смисъла на глагола, а в качеството на усилвател. Този стил на писане е довел до това, че дори има форма на речта, наречена „Tom Swifties“, при която наречието се използва за подсилване на действието.

Аз съм художник” – каза той с лекота.

“Аз искам пица” – каза той строго.

“Аз съм Венера Милоска” – каза тя обезоръжаващо.

В най-добрия случай наречията са различни по смисъл от глагола или прилагателното. В най-лошият, те повтарят смисъла, който вече присъства в самите части на речта:

– Експлозията напълно унищожи църквата.

– Развълнувана тя бясно се въртеше пред крещящите фенове.

– При аварията момчето изцяло изгуби ръката си.

Шпионинът тайно надничаше през храстите.

Да видим какво ще се получи, ако премахнем наречията:

– Експлозията унищожи църквата.

– Развълнувана тя се въртеше пред крещящите фенове.

– При аварията момчето изгуби ръката си.

Шпионинът надничаше през храстите.

vnimatelno s narechiata2Във всеки случай, премахването съкращава изречението, изостря смисъла и дава свобода на глагола.

В една от последните си авторски колонки за вестник “Ню Йорк Таймс”, Майер Бергер описва вниманието, което е оказано на един сляп виолончелист в Католическата болница:

“Персоналът разговаря със сестра Мери Финтан, отговаряща за болницата. С нейно съгласие те донесоха старото виолончело в стая 203. С години никой не беше свирил на него; Лоурънс Строец намери слепешком инструмента. Неговите дълги бели пръсти погалиха струните. Той настрои виолончелото с минимално усилие и повдигна стария лък. Постави го под брадичката си и се преобрази.”

Свежестта на глаголите и отсъствието на наречия характеризират прозата на Бергер. Когато старецът свири “Аве Мария”:

„Монахини в черно-бели дрехи движат устни в беззвучна молитва. Притихват. През дългите години, прекарани в бедните квартали, Строец не загуби таланта си. Слепотата попречи на пръстите му да свирят, но той я преодоля. Музиката спря, публиката аплодира. Старият виолончелист се поклони, хлътналите му бузи се сбръчкаха в усмивка.“

Колко по-удачно в случая е единичния глагол “аплодира”, вместо публиката “вежливо аплодира”.

Прекаляването с наречия отразява незрелостта на писателя, но дори майсторите се препъват. Наречията са уместни в текстове за убеждаване и въздействие. Но ги използвайте пестеливо.

Практическа работа

1. Прегледайте кратък текст, страница от книга, търсейки наречия, завършващи на “– но; – о”. Зачеркнете всички наречия и прочетете отново текста на глас.

2. Направете същото и с последните си три есета, статии, разкази. Маркирайте наречията, изключете ги и решете: текстът по-добър или по-лош става.

3. Погледнете наречията си отново и проверете кои от тях променят смисъла на глагола, и кои само го усилват.

4. Намерете връзката „слаб глагол + наречие“ и се опитайте да ги замените със силни глаголи: „Тя бързо се спусна по стълбите“ може да стане „Тя избяга по стълбите“.

Коментар ?