13 често срещани копирайтърски грешки


Контент маркетингът се гради около съдържанието, което може да бъде различни видове – като се започне с текст и се завърши с интерактивна инфографика или видео. Качественото текстово съдържание има най-изразен ефект на въздействие върху потребителите и съответно тук роля имат копирайтърите.

В тази статия ще разгледам най-често срещаните копирайтърски грешки:

1. Проблемът на първия абзац

Първият абзац е особено важен елемент в текстовия масив. Трябва тези няколко реда да примамят (буквално) посетителя, да събудят желанието му да прочете съдържанието изцяло или да отложи за запознаване в удобно за него време. Този факт често играе отрицателна роля в оформянето на съдържанието от копирайтъра. Авторът заключава още в първата част цялата основна същност, а  по-надолу откровено прелива от пусто в празно. И се получава, че потребителят извършва действие-отказ в рамките на 15-20 секунди от намирането на страницата със съдържание. А това е минус не само за уменията на копирайтъра, но и за поведенческите показатели на сайта.

2. Сложност на езика

Една от най-често срещаните копирайтърски грешки. Текстът трябва да притежава лекота на четене и да е лесен за разбиране. Освен това, общото ниво на образованост на читателите е различно и поради сложния изказ е съвсем възможно да загубите реален клиент. Висш пилотаж е способността да се изразяват сложни мисли с прост език.

3. Информационен стил като аксиома

Някои копирайтъри смятат, че текстът трябва да се изчисти от визуален „боклук“ и да дава максимум информация. И това е валидно за абсолютно всички текстове и съдържанието им, без оглед и съобразяване с потребностите на целевата аудитория. Което определено е грешка.

4. Дълги изречения

Моите наблюдения над читателското поведение показват, че потребителят се задържа на текста, когато на едно изречение съответства една мисъл.  Дългите изречения карат клиента, читателя по-често да препрочита. А това нерядко води до отказ от изчитане на целия текст. Така че, опитайте да представяте мислите си в кратки и ясни изречения.

5. Препрочитане, редакция, корекция

Вярно е, процесът на препрочитане на текстовото съдържание отнема значителна част от времето на копирайтъра. За това време може спокойно да се започне следващия текст или да пиете кафе. Но този процес е задължителен, тъй като никой не е имунизиран от грешки. Не е редно клиентът да влиза в ролята на редактор и коректор.

Грамотните текстове са стандарт, норма и ако читателят намери в съдържанието грешки и неточности, те могат да развалят цялото впечатлението за текста, сайта, продукта, услугата. За запазване на репутацията ви, както и тази на вашия клиент, следете за общата грамотност на съдържанието в сайта.

6. Неоформено текстово съдържание

Всеки текст, съдържание накрая трябва да бъде оформено – заглавие, подзаглавия, параграфи, номериране, подточки. Така ще бъде напълно готово за прехвърляне, качване в сайта.

7. Емоция

Емоциите трябва да се използват точно и внимателно. Аз ги наричам живеца на текста. Те засилват убедителността на съдържанието и са ефектни, но прекомерна емоционалност може с лекота да отблъсне читателя. Твърде фамилиарният изказ не е подходящ за всеки вид текст и сфера на бизнеса.

8. Скучни заглавия

Заглавието е много важна част от всяко текстово съдържание. Именно в заглавието се съдържа същността на обръщението към потребителите и основният аргумент, заради който потребителят трябва да цъкне на страницата и се запознае с нейното съдържание. Значението на заглавието се дължи на факта, че голяма част от читателите първо набързо преминават с очи по заглавието и началното изображение.

9. Липсата на визуализации

Небрежното отношение към изображенията за преглед към публикацията поразява. При разпространение на съдържанието в социалните мрежи от всички гениални мисли ще остане да се вижда само заглавието, няколко уводни фрази и картинката, която именно ще привлече вниманието на читателя преди всичко. Често пъти първото впечатление от иначе една отлична статия се разваля точно от представящата картинка, изображение.

10. Липса на анализ

Всяка съдържание (content) трябва да се анализира след неговото публикуване. Дори елементарна смяна на заглавие или изображение могат да променят (увеличат, намалят) отклика на целевата аудитория. Защо? За да се развиваме по-нататък. Всеки анализ е предпоставка за развитие. Анализирайки, например, една отлично споделяна статия или пък не, вие ще се обогатите, виждайки какво харесва (или не) на аудиторията. И обратно, ако не обръщате внимание какво се случва с текстовете ви след като ги предадете, оставате на същото ниво, без развитие.

11. Неправилно сегментиране

Познаване на целевата аудитория* е половината от успеха. Преди съставяне на съдържание трябва да се извърши анализ и да се разбере към кой сегмент ще се обръщате.

*Целева аудитория (накратко ЦA) – това са част от заинтересованите потребители, към които е насочен основният поток от рекламни кампании. Това понятие предполага отделяне от общия брой потенциални клиенти на конкретния сегмент, имащ общи специфични характеристики.

12. Отсъствие на примери

Потребителят на сайта ви или потенциалния клиент бързо ще повярва на думите ви, ще се абонира за известия, ако види жив пример на съвета приложен на практика. Тоест, трябва да сте живото доказателство на собствените си съвети. За да предизвикате клиентска лоялност и доверие, покажете примери от практиката си, които работят.

13. Пропуснатите срокове

Повечето бизнес процеси, свързани с маркетинг чрез съдържание, са планирани и разчетени по дати. Така че – предаване на текстовете след първоначално определения срок не просто влошава собствената ви репутация, а осуетява планираните задачи и на останалите по веригата. Не е професионално, нали?

Коментар ?