Дежавю

dezhavyu1


Дежавю е прието да се счита за определено психическо състояние, по време на което човек се чувства сякаш тази ситуация вече се е случила, без усещането за това да е свързано по някакъв начин с моменти от миналото.

Обикновено човек в този момент усеща известно чувство на странност и също така разбира, че това не е реално. Има моменти, когато човек може дори с плашеща точност да знае какво се случва в следващия момент. А някои дори възприемат ефекта на дежавю като паранормални способности.

За първи път терминът „Deja Vu“ е използван от Emile Boirac в книгата му «L’Avenir des sciences psychigues» („Бъдещето на психологията“). Съществуват много подобни явления: „вече чуто“, „вече почувствано” и „вече преживяно“.

А обратното явление на дежавю е „жамевю“ (никога невидяно) – Jamais Vu. По време на това състояние човек изпитва странно чувство: например, той се намира в обичайно за него място, но в същото време чувства, че никога не е бил тук. Не сте в състояние в определен момент да разпознаете хора и ситуации, които са ви познати обикновено. Случва се внезапно. В един момент човекът отсреща започва да ви се струва различен, чужд или се чувствате дезориентирани в дадения момент.

dezhavyu

Какви са причините за феномена на дежавю и как той се проявява?

Има моменти, когато впечатленията от дежавю могат да бъдат толкова силни, че да преследват един човек в продължение на много години. При това човек не е в състояние да си спомни абсолютно никакви подробности за събитията, които е изпитал по време на дежавю. Като правило дежавю е съпроводено от така нареченото обезличаване. Това може да се обясни по следния начин: реалността става толкова неясна, че хората не могат да се концентрират. Става така, че при човек настъпва „дереализация на личността“ – това може да се сравни с отричането на реалността.

Подобно определение на това състояние дава Фройд. Но Бергсон дава свое определение на дежавю: той вярва, че това е „припомняне на настоящето“. Убеден е, че в този момент човек възприема реалността раздвоен и в някаква степен се пренася в миналото.

Проучванията показват, че явлението дежавю е много често срещано явление. 97% от напълно здравите хора най-малко веднъж в живота си са били в такова състояние. Но сред хората, които страдат от епилепсия този процент е дори още по-висок. Как ли не се опитват учените изкуствено да предизвикват феномена дежавю, но не успяват. Именно това е причината, поради която те толкова малко могат да ни разкажат за това странно явление.

dezhavyu2

 

Точните причини, поради които човек изпитва дежавю, не са известни. Единственото нещо, за което се съгласяват помежду си учените е, че дежавю се предизвиква от взаимодействието на различни процеси в области на мозъка, които отговарят за възприятието и за паметта.

В момента най-правдоподобните предположения са следните:

ефектът на дежавю се предизвиква от предварителната обработка на информация, например, по време на сън.

В живота си човек попада в ситуация, която подсъзнанието му вече е премислило и изиграло по време на сън, а мозъкът много удачно е моделирал, при това събитието е много близко до реалната ситуация. Така и възниква ефектът на дежавю.

Психиатрите твърдят, че ако човек твърде често преживява явлението дежавю, то това свидетелства за психично разстройство на личността.

Коментар ?