Изрязвайте на едро, чак тогава по на дребно – Препоръка за писане 34

izryazvayte-na-edro-chak-togava-po-na-drebno-preporaka-za-pisane-34

Точните и остри текстове се раждат от умелите съкращения.

Когато преодолеем писателския ступор много по-лесно се влюбваме в собствените си думи. Това е приятно чувство, но то може да доведе до лоши последствия.

Ако сме се влюбили в свои цитати, персонажи, истории, метафори, изглежда невъзможно да убием нещо от тях. Но да „убиваме“ сме задължени. През 1914 г. английският писател Arthur Quiller Couch е написал много точно: „Убийте любимите си“.

Такава безпощадност е особено подходяща в края, когато творческият порив подлежи на хладна и трезва оценка. Строгата самодисциплина изисква да се претегля всяка дума.

„Силната проза е кратката проза, – пише William Strunk, учител на E. B. White. – В едно изречение не трябва да има излишни думи, в абзаца – излишни изречения, така както в картината няма излишни линии, а в машините излишни детайли. Това не означава, че писателят трябва да пише само кратки изречения или да избягва подробности и споменава героите само между другото, това означава, че всяка дума носи смисъл“.

Но как да постигнем това?

Започнете да режете големи парчета. Доналд Мъри учеше, че „краткостта е следствие на избирателността, а не на съкращенията“. Това означава отстраняване на цели части. Когато Максуел Пъркинс редактирал Томас Улф, той имал работа с ръкописи, които тежали килограми. Известният редактор посъветвал известния писател:

„Не мисля, че книгата е прекалена. Просто всичко ненужно трябва да се изреже блок по блок, а не изречение по изречение“.

Абзац от четири страници описание на чичо Улф той изрязва до шест думи: „Хенри, най-големият, сега е на 30“.

Ако вашата цел е да постигнете краткост и точност, започнете с изрязване на по-големите клони. Мъртвите листа може да отръскате и по-късно.

Изрежете всеки абзац, който не поддържа централната идея на статията.

Изрежете слабите цитати, примери или сцени, за да дадете път на силните.

Изрежете всеки абзац, който сте създали, за да заблудите редактора.

Не принуждавайте редактора да изрязва текст. Вие най-добре познавате материала. Отбележете местата за евентуална редакция. Може да си струва да ги махнете още сега?

Ако нямате време да препрочитате материала, изрежете фрази, думи, дори срички. Образцов модел на този тип редактиране е William Zinsser. Той показва как прави последната чернова на собствената си книга:

„Въпреки че страниците изглеждат като първи наброски, те вече са писани и препечатани по четири-пет пъти. С всяка поправка аз се опитвам да направя текста наситен, по-силен и по-точен, изключвайки всеки елемент, който не носи полза“.

В тази си работа Зинсер пише за трудностите на читателя: „Моите симпатии са изцяло на негова страна. Той не е толкова глупав. Ако читателят се обърка, това е по вина на автора на статията, който не го е изпратил по правилния път“.

Горният откъс е много сух, но от неговия пример се вижда ясно как авторът „орязва мазнините”. При редактиране „изцяло” попада под ножа. Както и „той не е толкова глупав“. Както и „статията“. Както и „правилния“ (признавам, аз бих оставил „правилния път“ в името на алитерацията. Но „път“ вече съдържа стойността на „правилния“).

Редактираният пасаж изглежда така: „Моите симпатии са с него. Ако читателят е объркан, това е по вина на автора, който не му е посочил пътя“. 15 думи работят по-добре от 24 думи.

Ето кандидати за изрязване. Търсете:

  1. Наречия, които нагнетяват емоциите, а не променят смисъла: изцяло, особено, може би, следователно, навярно, сигурно, вероятно, сякаш.
  2. Конструкции с предлог, които повтарят казаното по-рано: в тази статия, в тази история, в този филм, в този град.
  3. Фрази, които прерастват в глаголи: изглежда, че; следва да; може би; следователно нека да.
  4. Абстрактни съществителни на базата на активни глаголи: преглед вместо разглеждам, разсъждение вместо разсъждавам, наблюдение вместо наблюдавам.
  5. Повторения: задушно, влажно утро.

Първата чернова на този текст съдържаше 850 думи. Крайният текст 674, икономията е 18 процента. Така попадам в клуба „10%” на Чип Сканлан.

Практическа работа

  1. Следващия път, когато гледате филми, обърнете внимание на изрязаните сцени. Защо ли режисьорът ги е махнал при монтажа?
  2. Опитайте да орежете някоя от публикуваните си статии. Безмилостно изрязвайте големи парчета, след това по-малки. Пребройте колко думи сте икономисали. Какъв е този процент от цялото?
Коментар ?