Основни моменти при взаимодействие на копирайтър с клиенти – уточняване на задание

Получаване на информация и уточняване на заданието

Понякога информацията от страна на клиента трябва да се събира като пъзел.

Преди началото на сътрудничеството трябва максимално да се уточни заданието.

Но често клиентите формулират исканията си общо или не разбират как да поставят задачата на копирайтъра:

  1. Разберете какво точно иска клиентът, какъв резултат очаква от сътрудничеството. Поскайте да попълни бриф или задайте правилните въпроси по телефона.
  2. Не се ограничавайте само с брифа. Съберете и изисквайте допълнителни данни и информация. Понякога клиентите смятат дадена информация за незначителна и може да не я споменат. Важно е да се уточнят подробностите, за да не пропуснете важни детайли.
  3. Питайте отново, ако не сте разбрали. По-добре да зададете 10 допълнителни въпроса, отколкото да напишете нещо неправилно. Добър начин за уточняване на информация: „Кажете ми, правилно ли съм разбрал/а, че…“, „В такъв случай да разбирам, че…“ и по-нататък формулирате задачата така, както сте я разбрали вие. В случай на грешка клиентът ще ви поправи.
  4. Напомняйте за себе си – не са ви изпратили нужната информация? Пишете и я поискайте още един път. Да „пришпорвате“ е редно тези клиенти, с които вече работите. А може би само сте изпратили бриф, оферта, уточняващи въпроси, все още сте на ниво кореспонденция и сътрудничеството все още не се е състояло? Тогава не е необходимо често да напомняте за себе си. Достатъчно е един път да се напомни: „ На тази и тази дата Ви изпратих оферта в отговор на запитване. Потвърдете дали заданието е още актуално? Ако искате да смените срока, датата – съобщете ми, за да попълня графика си с друг проект, а вашето задание ще включа в друг график по-натам“.
  5. Някои копирайтъри, въобще фрийлансъри, специалисти на свободна практика, не обичат да общуват с глас. Но има клиенти, които не могат да изразят мислите си в текст. С тях е по-добре да се поговори и да се изяснят, уточнят нужните детайли. Предварително напишете въпросите, отговорите на които искате да получите, насочвайте и достигайте до различни теми, за да получите от клиента информация по всеки необходим пункт.

Обяснете, че успешната работа е възможна само при наличието на обратна връзка. Разяснявайте и обсъждайте етапите на работа, така че клиентът да разбира как се случва работния процес и какво участие се изисква от него.

Коментар ?