Писането на интересни статии и „Шестте мислещи шапки”

pisaneto-na-interesni-statii-i-shestte-misleshti-shapki

Накратко ще ви опиша този метод преди да го свържа с писането. Това е метод за личностен и групов контрол. Той улеснява решаването на проблеми и вземането на решения, позволявайки всеки да изрази себе си като се избегне цензурата над необичайните или нови идеи. Основното е да си представим, че всеки може да носи шапка с различен цвят и съответно да я маха. Всеки цвят шапка е свързан с определен начин на мислене. Идеята е в това, носейки даден цвят шапка да се придържаме към начина на мислене, който тя символизира. И така да се извлече най-доброто за даден казус или ситуация. Този метод може да се прилага, както индивидуално върху нас самите, така и в група или екип. Създава творческа и дружелюбна атмосфера (абе, изобщо – френдли сичюейшън:)), улеснява включването на всеки, помага да се изкаже недоизказаното и да се изяснят недомлъвките.

Но все пак, каква е връзката с писането и добрите текстове? Как този метод би бил полезен? Методът на „Шестте мислещи шапки” дава следните преимущества, а именно:

  • Помага за написване на смислени и полезни статии;
  • Помага за създаване на разнообразно съдържание;
  • Служи като ориентир при мисленето и разработката на нови статии;
  • Позволява да се поддържа удоволствие от писането.

Но как да вплетем това в текстовете? Това е просто, имаме две възможности, но нека преди това се върнем към нашите шапки.

Шест мислещи шапки за автори:

Синята шапка – организацията

Текстовете под тази шапка имат така да се каже „председателска” роля. Те са свързани с процесите и организацията им. Обезпечавате текста с полезно съдържание, което веднага би могло да бъде използвано от читателите. Или – предoставяте доказателство за уменията си и опита в своята област.

Бялата шапка – неутралитет

В тази статия вие съобщавате информация и изходни данни. Може да става въпрос за ваши лични данни и опит, но по-често това са статистически данни. Тук може да се включат и препратки към други текстове и информация в сайта ви. За това е необходимо да препрочитате статиите си. Това би могло да доведе до преразглеждане на някои аспекти на вижданията ви или пък обратно – до затвърждаването им. Вашето съдържание ще набира авторитет. И вие заедно с него.

Червената шапка – емоционалност

В тази статия излагате вашите възгледи, мнение, настроение. Нещата, които ви отличават от всички останали автори. Вашия личен опит в живота, базиран не на факти и точна информация, а на преживяното. Свързва се с ирационалното, интуитивното. Това ви кара да мислите и чувствате, да анализирате. Вие се разкривате пред читателите и споделяте частица от себе си с тях. Осъществява се обмен с благотворно влияние за всички.

Жълтата шапка – положителност

Съдържанието на тази статия, трябва да бъде положително и оптимистично. Да накарате вашите читатели да се усмихват. Да подчертаете светлата страна на нещата, ползите и предимствата на продуктите, практиките и процесите, за които говорите. Това ще даде на вас и вашите читатели сили да се усмихвате и да останете положителни. Вашият читател ще вземе тези положителни емоции със себе си на „тръгване” и със сигурност ще ги върне обратно, пак такива, към сайта или блога ви.

Черната шапка – негативизъм

С този текст вие разкривате недостатъци и слабости, пречки и рискове, говорите за опасности. Или откровен хейт.:) Но както знаем, такъв е животът. Няма как да е напълно и постоянно бял. Говорейки по този начин вие показвате, че сте реалист. Демонстрирате обективност и честност.

Зелената шапка – творчеството

Свързва се с нестандартното, провокацията, дръзките идеи, креативността. В статията можете да споделите вашите мисли и идеи, на базата на личен опит или да предложите съвсем нови към момента. Да дадете решения и методи, алтернативи и гледни точки. А, защо не, да подтикнете читателите сами да го направят.

pisaneto-na-interesni-statii-i-shestte-misleshti-shapki1Мисля, че сега по-добре разбирате как методът на „Шестте мислещи шапки” може да помогне за подобряване на съдържанието на вашия сайт или блог. Това ще е интересно със сигурност за вашите читатели: съдържанието ще е информативно, интересно и разнообразно. Читателите ще видят част от вас и в статиите ви. И те ще се върнат към вашия сайт, блог отново. Ще изградите стабилни взаимоотношения с вашите читатели.

И най-сетне, предвид горното, можем да поговорим конкретно за писането по метода на „Шестте мислещи шапки”. Могат да се приложат два начина:

1. Една шапка на статия

Най-простият способ, заключаващ се в написването на статия, занимаваща се с начина на мислене само на една шапка.

Синя статия – методика, метод: как да напишем ефективна статия, как да станем богати… скелето, стратегията за даден процес;

Бяла статия – интересна и полезна статистика;

Червена статия – статия тип „вик на душата”, тирада, емоционално откровение;

Жълта статия – мотивираща история, цитати, удачни житейски примери с вас или утвърдени авторитети;

Черна статия – най-добре да се избягват такива текстове, но това зависи от тематиката на сайта или блога ви;

Зелена статия – идеи, варианти, предложения, иновации, решения, алтернативи.

2. Няколко шапки на статия

За да направите статията богата, можете да включите няколко начина на мислене или всичките.

Черна и жълта статия, примерно – да оцените минусите и плюсовете на даден продукт, процес, събитие и т.н.

Жълта, черна и зелена статия – освен плюсовете и минусите, вие предлагате и решения за компенсиране на недостатъците.

Червена и бяла статия – личното ви отношение към дадена статистика, данни.

Синя и жълта статия – предлагате способ или метод, стратегия за подобряване правенето на нещата.

Регулярно разменяйте шапките, като отчитате честотата на публикациите. Ако публикувате статии един път на месец или две седмици, то има смисъл да пишете дълги статии. В такъв случай можете да включите в статията всички шапки. Те ще помогнат за написване на пълен и интересен текст. Ще засегнете всичко необходимо и важно: факти, плюсове, минуси, алтернативи, вашето мнение и съвети, собствен опит и този на други хора.

И обратно – ако пишете и публикувате често (една или повече статии на ден), използвайте една, максимум две шапки на текст. Този прост и ефективен начин на писане е подходящ при писане на целеви, кратки статии, които биха могли да се допълват една друга.

Какво мислите? Имате ли ваш метод за подобряване съдържанието и писане на статии? Споделете го.

Коментар ?