Портфолио – уеб съдържание и редакция

Написване на текстове по някои от категориите в сайта и редактиране на настоящи:

portfolio-ueb-sadarzhanie-i-redaktsiya1

portfolio-ueb-sadarzhanie-i-redaktsiya2

 

Коментар ?