Препоръка за писане № 50: Процес на писане

писане, техники за писане

Използвайте този прийом, за да си изясните тайните на писането. План за процеса на писане може да помогне да се концентрирате върху статията.

През 1983 г. Donald Murray начерта на дъската малка диаграма, която завинаги промени моята техника на писане и преподаване. Това беше скромен план на процеса на писане, както той го представи, пет думи, които описваха стъпките за създаване на статии. Доколкото си спомням, това бяха думите: Идея. Събиране. Фокус. Чернова. Яснота. С други думи, авторът намира идеята на статията, събира данни за аргументация, разбира за какво точно е статията, нахвърля първата чернова и преработва текста в преследване на по-голяма яснота.

Как тази проста схема промени живота ми?

До този момент аз предполагах, че великите текстове са дело на ръцете на магьосник. Както и повечето читатели, аз се бях запознавал само с публикувани вече и полирани текстове. Държах книгата в ръцете си, прелиствах страниците, претеглях я и прехвърлях от ръка на ръка, възхищавах се на дизайна и бях изумен от нейното съвършенство. Това беше чудо, работа на магьосници, хора, които не са като нас.

Моделът на процеса на писане на Мъри ми откри нов път. Готовият текст може да изглежда като чудо на читателя, но това е продукт на невидим процес, серия от рационални стъпки, набор от техники. Преподавателите в Института „Пойнтер“ (Poynter Institute) работят с модела на Мъри повече от двадесет години, преразглеждат го, преоткриват, разширяват, подлагат го и прилагат при различни задачи за писане и редактиране. Ето и версия с моите коментари.

Душете

Аз попих това от Don Fry. Преди да ви дойде идеята за историята, вие чувствате нещо във въздуха. Журналистите го наричат „нюх за новини“, но всички добри писатели притежават любопитство, усет за това, че нещо витае, нещо се случва, нещо се носи във въздуха.

Изследвайте идеите

Повече от всичко се възхищавам на писатели, които гледат на света като склад за идеи за разказите си. Те са изследователи, които се вслушват в света около себе си, свързват външно несвързани детайли в разказ. Има само два типа писатели: такива, които имат идеи, и такива, които имат задачи.

Събирайте данни

Харесва ми народната мъдрост за това, че журналистите пишат не с ръце, а с крака. Великият Francis X. Clines от вестник „The New York Times“ казва, че винаги може да намери статия само да излезе от офиса. Писателите събират думи, образи, детайли, факти, цитати, диалози, документи, сцени, аргументи на експерти, показания на свидетели, статистика, сорта на хмела за бирата, цветове и марки на спортни коли, и, разбира се, прякори на кучета.

Намерете фокус

За Chip Scanlan, който беше с мен, когато Мъри разкри своя модел, най-важното е фокуса. За да се разбере за какво в действителност е статията, трябва внимателно да събирате факти, пресявате данни, да експериментирате и да мислите критично. Фокусът на статията може да се изрази в лийда (началото), в последния абзац, в заглавието или в подзаглавието, в главната мисъл, в тезиса, във въпрос, на който да отговори статията, в три малки думи.

Изберете най-доброто

Има много голяма разлика между начинаещи писатели и опитни писатели. Новаците често изпляскват съдържанието на своите записки в разказ или статия. Боже, аз съм записал това, значи то става. Ветераните използват парчета, понякога това е половина, понякога една десета от това, което е било събрано. Но как да изберете какво да включите и какво, а това е много по-трудно, да оставите зад борда. Съсредоточете се, фокусирайте се, бъдете като лазерен лъч. Това помага на писателя  да изреже материал, който е съблазнителен, но не дава нищо ново за основната идея на статията.

Отчитайте схемата, реда

Пишете сонет или епична поема? Както питат стилистите Strunk & White: ще разтягате палатка или ще изграждате църква? Какъв е мащабът на работа? Какъв формат ще създавате? Работейки по план, авторът получава предимство – той може да обхване цялостната структура на материала. Това не означава твърда схема. Планът помага да се почувстват началото, средата и края.

Пишете чернова

Някои автори пишат леко и свободно, осъзнавайки, че първата чернова е несъвършена, след това ще я преработват много пъти. Други автори — например, моят приятел Дейвид Финкел [David Finkel], работят прецизно и педантично, изречение по изречение, абзац за абзац, съвместявайки чернова и редактура. Нито един от тези методи не е съвършен. Ето и моят подход: аз някога вярвах, че писането започва с черновата, от момента на залепването на бузите на дупето ми за стола и докосването с пръстите на клавиатурата. Сега разбирам, че черновата е важна стъпка в началото на пътя, и тази стъпка ще бъде завършена толкова по-бързо, колкото повече подготвителната работа съм свършил.

Препрочитайте и си изяснявайте

Мъри ми направи скъп подарък – колекция от ръкописи, озаглавена „Писатели за работата си“. Тук виждам как поетът Шели зачертава заглавието „На тази чучулига“ и го променя на „На чучулигата“. Писателят Балзак пише тонове поправки в областите на готовата коректура. Може да се види как Хенри Джеймс зачерква 20 реда от страница с 25 реда. За тези автори писането означава пренаписване. Компютрите ни лишиха от възможността да наблюдаваме подобна работа при писателя, но те позволяват да се избегне тъпата работа по копирането и позволяват да подобрим работата си със скоростта на светлината.

Надушвайте. Разследвайте. Събирайте. Фокусирайте се. Избирайте. Давайте ранг. Редактирайте.

Не мислете за описания план като за инструмент. Мислете за него като за рафта с инструменти. В добре организирания гараж градинските инструмента са в един ъгъл, четките и боите – в друг, инструментите за колата – в трети, почистващите препарати – в четвърти. По този начин всяка от думите, които описват процеса на писане, съдържа вида на мислене и писане с пълния набор от своите техники и инструменти.

В кутията/чекмеджето „на фокус“ при мен лежат въпроси, които да задам на четящия в евентуална статия. В кутията „подредба“ пазя формата на повествованието – хронологическа история и златни монети. В чекмеджето „редактури“ държа техниките за изрязване на безполезни думи.

Лесен план на процеса на писане, който да ви пасне, няма да откриете от първия път. Но той не само ще ви даде увереност, развенчавайки митовете за процеса на писане. Той не само ще ви осигури чекмеджета, в които да съхранявате инструментариума си. Планът ще ви помогне да напипвате проблемите в собствените си статии. Той ще ви помогне да осъзнаете своите силни и слаби страни. И ще ви помогне да се обзаведете с речник за обсъждане на журналистическото/писателско майсторство: език за езика, който ще ви отведе на едно ново ниво.

Практикум

  1. С приятели вземете дъска и начертайте с маркер собствена схема на процеса на писане. Използвайте думи, стрелки, рисунки, всичко, което ще помогне за отваряне на прозорец в съзнанието и творчески метод.
  2. Намерете един от своите текстове, който не се е получил. С помощта на по-горния модел, опитайте се да определите каква част от процеса е пропаднала? Може би не е събрана достатъчно информация? Имало е трудности при избора на най-доброто?
  3. Използвайки стъпките на моя процес на писане, създайте за себе си скала за оценка. Прелиствайки собственото си портфолио, поставете си оценка за всяка категория. Измисляте ли достатъчно идеи за статии? Вашата работа добре ли е организирана?
  4. С помощта на категориите, описани по-горе, интервюирайте колега-писател за неговия/нейния процес на писане. Намерете възможност да поговорите за вашите техники за писане.
Коментар ?