Стадно чувство или законът на 5%

stadno-chuvstvo-ili-zakonat-na-5Съществува такова понятие като автосинхронизация. Състои се в следното:

Ако в една общност 5% от хората вършат едновременно определено действие, то останалото болшинство се увлича и започва да прави същото.

Ако в мирно пасящо стадо се изплашат 5% от конете и го „ударят на бягство”, то и останалите от стадото ги последват.

Ако дори 5% от светулките случайно засветят в синхрон, веднага ще се получи избухване от светлини на цялата полянка.

Тази функция се проявява и при хората. Неотдавна английски учени са направили експеримент: в голяма, просторна зала са поканили хора и са им дали задача „да се движат из залата, както им е удобно“. А някои получили ясно определена задача как точно да се движат и кога. По този начин е било експериментално потвърдено, че 5% от хората, които спазвали преместването с определена цел, могат да накарат цялото множество да се движи в същата посока.

За автосинхронизацията е необходимо множеството от определени обекти да притежава поне отчасти идентично информационно състояние и да са в условия, допускащи информационен обмен между членовете му – дори да не е конкретен, но да е циркулярен. При това скоростта им на реакция при преминаването на информацията, една и съща за всички тях, трябва да бъде достатъчно висока.

Между другото, подобен експеримент може да направи всеки. Достатъчно е да отидете на концерт с група приятели и да започнете едновременно да пляскате в онези моменти, които на вас ви се иска и голяма част от залата ще подеме след вас същото.

Някои практически изводи от това:

  • Не си струва да правите екип от повече от 20 души. 20 души /100% * 5% = 1 – тази единица е лидера. Увеличаването на броя на хората води до загуба на управление. В аудитория с 30-40 човека на преподавателят ще бъде много трудно да задава тона на заниманията и постоянно да поддържа вниманието на групата. Този закон може да се приложи и към други ситуации, опитайте, но не разчитайте напълно на него. Няма нищо абсолютно.
  • Отключването на тези процеси е възможно само тогава, когато хората не са в състояние да осъзнават собствените си действия, цели и причини. Когато нивото на лична дисциплина, осъзнатост, контрол е много ниско. А това вече е хаотично управление, когато не е необходимо на всеки да се казва какво трябва да направи и как: стигат 5%, които да стартират процеса на автосинхронизация (да ви е познато:)).

Това явление се използва много често за користни цели като се пуснат слухове, например, че след няколко дни ще свърши дадена стока и 5% от изплашилите се, хукнали да се запасяват, са достатъчни, за да увлекат и останалите и след известно време стоката наистина ще стане дефицит (напомня ми една ситуация с банков фалит:)).

5% процента провокатори са достатъчни, за да превърнат мирен митинг в масова касапница. По-нататък можете да продължите сами.Коментар ?