Твоите текстове като копирайтър са по-добри от тези на другите? Не се ласкай!

копирайтър, текстове за сайт

Има една особена психологическа клопка, в която по подразбиране се озовават множество копирайтъри. В какво се изразяват признаците на капана? В това, че ние винаги очакваме от своя текст повече, отколкото той ще ни даде в действителност. И го натоварваме с някакъв вид митични достойнства, с които той не разполага. А сега – по-подробно.

И така, вие като копирайтър сте написали някакъв текст. Той е ваш, изстрадан. Струва ви се, че като такъв той по подразбиране е интересен. И не само за вас, но и за читателя. Интересен дотолкова, че със сигурност ще го прочетат до последната запетая. Струва ви се, че след като сте създали определен продукт, то читатели ще се намерят. Вие, да речем, сте създали нещо, което се отличава от всичко останало.

А сега малко студена вода. Вашият текст е един от милионите текстове, които може да прочете човек. Или може да не прочете. Това, че вие сте инвестирали, вложили в него труда си, нищо не означава в крайна сметка. Изобщо и въобще. Няма нито една причина, поради която вашият текст да се откроява на фона на другите само защото той е ваш.

За да побеждавате като копирайтър, не е достатъчно просто да работите. Трябва да работите по-добре от другите копирайтъри. И ето това много хора не разбират.

Грешките под микроскоп

  • Дълги изречения.
  • Огромни абзаци (параграфи).
  • Мисли, подскачащи като зайци.
  • Текстове като чаршафи без подзаглавия и списъци.
  • Слаби аргументи.
  • Шаблони.
  • Лошо оформление (форматиране).
  • Очевидни факти и маса други подводни камъни убиват в зародиш всеки материал.

Нека да повторим още веднъж – вашата убеденост „ами, това съм аз, няма как да не ме четат“ или „е, това, което съм написал е все пак мое, ще се чете“, е плод единствено на вашата глава. В реалността и в действителност всеки лош текст е просто подминаван. И дори ако сте написали някакви интересни и важни неща, но сте ги скрили под една купчина словесни излияния (обикновено излишни) и слаба структура, то вас, така или иначе, няма да ви четат.

Оттук и изводът – не бива винаги да се доверявате на своя глас, който ви нашепва „ето, точно това е, тази информация ще се търси и чете“. Хората отдавна не се блъскат, бутат за дадена информация и не си губят времето по лоши текстове. Ако искате текстовете ви като копирайтър да се четат – създавайте текстове с реални ползи под формата на нещо интересно, с добра структура, леко да се четат, с ясно разделяне на логическите участъци.

На никого сами по себе си като копирайтъри ние не сме интересни. Ако искаме да завладяваме читателя – трябва да печелим като се опираме на определени стандарти и вкусовете на хората, а не на собствените си предположения, очаквания и желания.

Бъдете здрави и успешни текстове! 🙂

Коментар ?