Графология или как да разберете за човек по почерка

grafologiya-ili-kak-da-razberete-za-chovek-po-pocherka
Напоследък ръкописното писане губи в полза на писането на клавиатура. Вече много рядко можем да видим написан на ръка текст, освен ако не става въпрос за ученическо съчинение или пускане на молба в някоя държавна институция, където времето е спряло. Макар и позакърняло, ръкописното писане остава характерен белег на нашата персоналност. И именно с това се занимава направлението в психологията, наречено графология – с особеностите на нашия почерк.

На графолозите е достатъчен само един бегъл поглед върху нечий почерк, за да определят какъв характер има човека и в какво емоционално състояние се е намирал в този момент. Специалистите по почерци смятат, че маниерът на изписване на буквите е огледало на всичко случващо се в подсъзнанието. По почерка може да се научи доста за един човек, а промяната на почерка – да промени дори съдбата.

Силата на натиск при писане показва степента на емоционална възбуда: колкото по-силно човек оказва натиск с писалката, толкова по-силно вътрешно вълнение изпитва. Освен това, всяка буква в почерка „отговаря“ за определена черта на характера. По размера на буквите, наклона, други особености на изписването, графолозите могат с точност до 90% да съставят психологически портрет на човека. И при запознанства с хора ни съветват да обръщаме внимание на някои от най-съществените особености на почерка, за които ще се говори по-нататък.

За какво говори почеркът на един човек

Наклоните в почерка

Почерк, съзнателно изправен, когато буквите стоят на хартията като войници в битка, издава самовлюбена личност, която не се интересува от мнението на околните. Десничарите пишат с наклон надясно, левичарите – наляво. Но има един важен нюанс. При човек с „бягащ“ почерк (силен наклон надясно) – денят му по принцип е разграфен до минута. Той е постоянно в движение, свободното време винаги е в недостиг. Впрочем, понякога това говори за опит да избяга от самия себе си. Силен наклон наляво е присъщ за докачливите и злопаметни хора, вечно недоволни от другите и от себе си. Оптимален вариант е с малък наклон надясно. Такива хора обикновено постъпателно се движат напред, не закъсняват и не изпреварват събитията.

Какво може да разкаже съединяването на буквите в почерка

Подчертано слято изписване на буквите в думите е знак за хора с много висока степен на изпълнителност. Те винаги съвестно изпълняват задачите си в работата, в личните отношения никога не предават другия. Но ако решат да прекъснат връзката, най-вероятно няма да размислят. Понякога такива хора са ненужно консервативни. Паузи между буквите в думите правят по-гъвкавите личности, способни в живота да променят приоритетите, целите и задачите. Такъв стил на поведение се смята за по-характерен при хората, склонни към саморазвитие и личностно израстване. Рядко, но все пак се среща „раздърпан“ почерк, в който почти всички букви са обособени отделно. Това е признак, че човекът не търпи забрани, задължителности: повече от всичко в живота такива хора ценят свободата, мразят системата и обикновено не пускат корени в корпорации.

За какво говорят острите ъгли в почерка

Графолозите препоръчват да се сведе до минимум общуването с десничари, почеркът при които клони наляво, а върхът на всички букви е силно заострен. Често такива хора са способни на подлост, тях хляб не ги нахранва, дай им да направят някаква пакост на съседа или колегата. Освен това, те са обидчиви и злопаметни. Остър връх на почерка още е знак за затворени хора, недоверчиви към света. Наличието на триъгълни долни ченгелчета при малките правописни букви „з“, „д“, „у“ говори за злопаметност и недоволство от себе си. Особено опасно е да имате работа с хора, изписващи с триъгълен ченгел и голямата буква „з“. Злобни скандалджии – няма как да ги наречем по друг начин.

Диагностика на буквата „Т“ в почерка

По изписването на буквата „т“ графолозите определят способностите на човек за обучение и практикуването му при вземане на решения. Всеки, който пише тази буква като ученик, по-рядко разчита на интуицията си. Обикновено за вземане на решение, тези хора събират максимално количество информация и едва след това правят своя избор. Такива хора се нуждаят от повече време за преквалификация и не са прекалено отворени за новото, за да ги убедите в нещо е почти невъзможно. Научавайки нещо веднъж, те ще си стоят с него до края. Училищното „т“ с хоризонтална чертичка отгоре е символ на несигурност в себе си, опит да се предаде тежест на собствените решения и знания. А модернизираният вариант на „т“ (стълбче отгоре с ченгел) говори за предразположеност към по-здравословен риск, бърз анализ на ситуацията и бързо обучение. Интересното е, че печатна „т“ със скосено надясно горно ченгелче издава лекар, който не е сигурен в поставената диагноза. Забележите ли такава буква в току-що изписаната ви рецепта, може би е по-добре да отидете за застраховка и при друг специалист.

Променяйки почерка си, ние променяме характера си

Колкото човек е по-възрастен, толкова по-трудно е да се промени почерка му, а съответно и характера му. И все пак, с помощта на графотерапия психокорекциите на личността чрез промяна на почерка могат да се случат по-лесно, гъвкаво, по-успешно. Ако отдавна искате да промените някоя своя черта на характера, да я засилите или обратно – да я смекчите, започнете именно със своя почерк. И скоро сами ще забележите промяна в себе си.Коментар ?