Качествено съдържание: защо бизнесът се нуждае от добри текстове

съдържание за сайт, текстове за сайт, копирайтър

Съдържанието често се нарича кралят на интернет маркетинга. Но може да се погледне и по друг начин. Съдържанието трябва да бъде като бургер – свеж (актуална информация), засищащ (достоверна и нужна информация), апетитен (креативност) и красиво поднесен (грамотен и оптимизиран).

Така че – спокойно може да се каже, че съдържанието е хамбургер! 🙂

Какво е съдържание и защо е необходимо

Съдържание (контент) е всичко, което качвате на сайта. То включва текстове, снимки, таблици, диаграми, инфографики, анкети, игри, подкаст, музика и видео. Под текстове за сайт се подразбират не само статии, блог и категория „За нас“, но и текст за начална страница, описания на продукти или услуги, информация за контакт, както и текст за „Доставка“, „Замяна и връщане“, „Общи условия“ и т.н.

С една дума, съдържанието е нивото на комуникация с клиента: лошо съдържание = лошо общуване и обратното. От качеството на комуникацията зависят пряко броя на поръчките и рентабилността на бизнеса.

Какво съдържание се счита за качествено

По отношение на качественото съдържание са създадени тонове съдържание, качествено – не чак толкова много. 🙂 Критерии много, ще обсъдим най-важните.

 • Полза. Съдържанието съобщава актуалната/важната/нужната информация.
 • Ефективност. Съдържанието подтиква да се извърши действие: да се купи, поръча, да се абонирате за информационен бюлетин, потребителят да сложи сайта в отметки.
 • Достоверност. Всички факти, данни, посочени в текста, съответстват на реалността или на научни изследвания.
 • Привлекателност. Съдържанието е изложено не скучно, има креативност, има визуализация и интерактивни елементи, и това се харесва на потребителя.
 • Достъпност. Текстовете са изложени на разбираем за целевата аудитория език. При четене на текста клиентът не тича в търсачката да разбера значението на думите. У него не изникват въпроси, освен „Да поръчам един продукт или няколко? Да поръчам отделна услуга или комплексно обслужване?“
 • Грамотност. В текста няма граматически, пунктуационни и стилистични грешки.
 • Оптимизация. Съдържанието е достъпно за роботите на търсачките, потребителят лесно намира нужната информация чрез търсачките.

За роботите и академиците

Обикновено се приема, че един добър копирайтър не се нуждае от редактор. Добрият копирайтър е човек, който създава качествено съдържание. Това означава, че е:

 • Запознат, разбира или може да се оправи в темата. Това е важно умение не само за тези, които пишат за тясно специализирани, например, медицински, правни сайтове. Дори ако продавате такъв банален продукт като пластмасови чаши, копирайтърът трябва да е наясно защо именно вашите пластмасови чаши са най-добрите и трябва да се купят (надеждно и полезно съдържание).
 • Разбира аудиторията и говори на един език с нея. Всеки добър копирайтър владее „жаргона“ на аудиторията за която пише. Сайт за продажба на елитни вина комуникира с потребителите на качествено различно ниво, отколкото онлайн магазин за детски играчки (говорим за достъпно и ясно съдържание).
 • Познава принципите на изграждане на текста и има висока грамотност (правилно поднесено съдържание).

Ако имате работа с точно такъв копирайтър, вие сте щастливец. Но дори и професионалистите не са застраховани от грешки, които намаляват качеството на текста.

Аз, като копирайтър през годините съм разбрала две важни неща:

 • никой не може, а и не трябва да бъде абсолютно и 100% грамотен. Ние живеем в ерата на глобализацията, българският език всеки ден се обогатява с нови думи. Това е особено забележимо в сферата на интернет. И никой, дори и маститите академици, не са постоянно в час.
 • Копирайтърът не е робот. В процеса на работа над текста, очите и главата „се замъгляват“, и дори след десетократно прочитане на текста на глас, копирайтърът не е в състояние да забележи собствения гаф.

Грешките са нормални. И затова, преди да публикувате текст, статия в сайта, или да я изпратите на клиент, погледнете, редактирайте, за да се подобри качеството на текста.

Как е изградена работа с текстовете при мен?

Обикновено повечето клиенти си представят работата над текста с даване на заданието на копирайтъра, той написва текста, слагат го на сайта и бинго! Но работата над самия текст започва ПРЕДИ ТОВА, преди да е написан. И не свършва СЛЕД като текста, описанието, статията са вече публикувани.

1. Първо определям целта и аудиторията, събирам идеи и съставям заданието

Работата върху текста започва с ясно разбиране какво искаме да кажем на потребителите и какво искаме да постигнем. За тази цел трябва да се определи контекста и целевата аудитория.

Съдържанието и формата на текста пряко зависят от това на какъв сайт и за кого ще се пише. За интернет магазин важно е да има информативни описания на продуктите и услугите, нищо излишно. За блог, например туристически, са подходящи леки развлекателни и познавателни текстове с качествени снимки. За статии как да правите ремонт е необходим формат стъпка по стъпка с указания, а в сериозни аналитични ревюта, обзори за специализирани сайтове не може да се мине без терминология.

Понякога на този етап допълнително се събират идеи и се обсъжда бъдещето на текста с клиента: определя се съдържанието и структурата. Въз основа на всичко това се оформя ясно заданието и се започва работа от копирайтъра. Преди написването на статията, текста копирайтърът вече има ясна представа какво трябва да казва с текста и как да се изрази.

2. Поправяне на грешки, проверка на фактите, преработване и допълване

Готовият текст трябва да се прегледа още веднъж. Ако нямате редактор, проверете сами за грешки и направете факт чекинг. Може да се наложи да се промени изказа, реформулиране на изречения, някъде да се допълни, а някъде да се премахне. При копирайтинг за тясноспециализирани сайтове (медицински, правни, технически и т.н.) може се потърси консултация с експерт в сферата.

3. Форматиране и публикуване

Специално внимание трябва да се отделя на техническите моменти. Текстът трябва да бъде разделен на параграфи (абзаци), на правилното място да се поставят списъци, подточки, правилно форматиране на таблици, вмъкване на графики и диаграми. Всичко това прави един текст по-привлекателен и по-лесен за възприятие от потребителя или четящия.

4. И това не е всичко!

Не е лошо след като статията, даден текст са пуснати в обръщение, по възможност да се проследи взаимодействието на потребителя с текста. Колко кликвания има, колко време се е задържал потребителят на страницата, колко споделяния има и реакция след прочетеното – обаждане, решение за покупка, преминаване към друга страница и т.н.

Качествен текст може да „спаси живота ви“ (и бизнеса)

Качествен текст не е просто набор от думи, написани без грешки. Качествените текстове трябва да са разбираеми за аудиторията и най-важното – полезни. Така че – липсата на правописни грешки и правилното поставяне на запетаи категорично не са достатъчно условие за качество. Тук се включва и стилистична обработка на текста и факт чекинг (проверка за достоверност).

 • Стилистична обработка

Това означава, че трябва да се направи текста достъпен за публиката. Например, в една статия на правна тема, написана за обикновените хора, трябва да се обяснят всички термини, да се разшифроват абревиатурите, да се посочат законите, които се споменават в текста. И всичко това на „човешки език“.

Също така да се премахне разводняването и излишното съдържание, което не работи за основната задача на текста: да привлича читателя и да му казва необходимата информация, да подтиква към действие.

Ето и конкретен пример. Ако Иван иска да направи евтин и бърз ремонт на покрив. Кликваме „ремонт на покриви“ в търсачката и се спираме на три от връзките на първа страница. Трябва да разглеждаме сайтовете не през очите на копирайтър,  SEO специалист, мениджър по продажбите или графичен дизайнер, фотограф. Не да оценяваме колко е бърз сайта, актуален и интерактивен (въпреки че всичко това също е важно). А да гледаме през очите на Иван.

Реално потребителят не се интересува особено от колко години работите на пазара и как добре успявате да хвалите себе си. Това  са примери за мъртво, излишно съдържание. Тази информация, може би, ви ласкае като собственик на бизнеса, но никак не помага на Иван. Това съдържание не работи.

Мъртвото съдържание е откъснато от реалните нужди на потребителя. То съдържа малко конкретика и факти, много похвали и оценки. Живото съдържание дава изчерпателни отговори на въпросите: „Какво прави/продава фирмата, компанията? Какво прави добре/защо продуктите ? са добри? Колко струва?“. И в крайна сметка подтиква, подбужда, насърчава да поръчате услугата или да закупите продукта.

Да караме по-нататък. Първата фирма, сайт от избраните 3 ни предлага да се възхитим на примери от изпълнени ремонти (красиво, нали) и да изчислим приблизителна стойност на калкулатор, която в реалността ще се окаже два пъти по-висока.

Втората и третата фирма (сайтове) са постъпили по-умно. Те разказват какви точно видове ремонти изпълняват, кои дейности са включени в конкретен вид ремонт, привеждат реални примери за разходите с адреси на къщи, блокове и снимки. Това е живо работещо съдържание: Иван получава представа какво ще се прави по покрива му, както и колко ще струва това. Да заложим: Иван ще поръча ремонт или във фирма 2, или във фирма 3.

 • Факт чекинг (проверка на фактите)

Нужна е проверка на валидността и точността на имена, дати, параметри, статистически данни, в крайна сметка на всички факти, които се съдържат в текста. Валидността на данните е много важна и за читателя, и за бизнеса.

Защо е важно за читателя? Например, имате медицински или здравен сайт. В статия за лечение на определени заболявания копирайтърът вместо едно лекарство посочва друго (не е знаел или е намерил невярна информация). Човекът ще се лекува без полза или с опасни в неговия случай медикаменти. Некачественото съдържание може да убие буквално!

Защо е важно за бизнеса? Защото алгоритмите на търсачките постоянно оценяват съдържанието и се отнасят песимистично към нередовни, некачествени сайтове като ги понижават в класирането. А Google като цяло проверява тясноспециализираните текстове за експертност! Например, за вече споменатите медицински и юридически статии, търсачката се интересува има ли автора публикувани работи или препратки на/към авторитетни ресурси, наистина ли той е гуру в своята област. И, ако текстът не е експертен, може изобщо да не попадне в търсенето. От липсата на качество на съдържанието страда класирането и бизнесът като цяло!

Пет текстови мантри за бизнеса

Защо съвременният бизнес не може без качествени текстове?

 • Добрият текст привлича потребителя и го превръща във ваш клиент. Лошият – пренасочва към конкурентите.
 • Качеството на текста пряко влияе на степента на доверие към сайта и фирмата, компанията. Добър текст = добра репутация.
 • Качеството на текста пряко влияе на класирането и мястото на сайта в търсачките. Търсачките понижават, неглижират ресурси с лоши текстове.
 • Комерсиалните текстове са комплексни, те включват и подготовка, и последващо проследяване на ефекта. Те се подготвят по-дълго и струват по-скъпо. Но работят в перспектива.
 • Качествен текст може да спаси живота ви. И парите.

Пожелавам ви само добри текстове!

Коментар ?