Как копирайтърът да повиши професионализма си?

kak-kopiraytarat-da-povishi-profesionalizma-si (2)

Много от начинаещите копирайтъри се сблъскват с огромно количество забележки, направени от клиентите и свързани не само с граматически, пунктуационни и правописни грешки, но и с лексикални, синтактични и стилистични. Ако първите авторът може да поправи самостоятелно, използвайки речници, методически ръководства, всевъзможни помощни програми, то последните остават без внимание и се повтарят във всяка негова работа.

В резултат на това с течение на времето копирайтърът губи постоянни клиенти, които не желаят да си губят времето, образовайки го допълнително и търсят по-професионално работещ копирайтър. Тази статия на първо място е предназначена не толкова за самообразоване, колкото за разбирането, че това са грешки и как да не ги допускаме. След запознаването със статията, отговорът на въпроса „Как един копирайтър да повиши професионализма си?“ ще стане повече от очевиден за вас.

Лексикални грешки

Едни от най-разпространените речеви грешки са употребяването на думи с несвойствени за тях значения като следствие от неразбирането смисъла на конкретните думи. Например, ще разгледаме едно изречение от училищно съчинение:

Художникът завърши рисуването на репродукцията на картината и излезе от работилницата.

Думата „репродукция“ не трябва да се използва в този контекст, тъй като тя означава рисунка, картина, възпроизведена чрез полиграфически способ. Този вид досадни грешки се срещат не само в училищните работи или говорене, но и в телевизионни предавания, печата, дори в официални текстове и научни документи. С неправилно значение най-често се употребяват заимствани от други езици термини, думи, както и тези, които много рядко се използват.

Други примери за грешки:

  • Осъществявам задачите;
  • Провеждам инициативи.

Синтактични грешки

Тези грешки са свързани с неправилното построяване на изреченията и съчетаването на думите в тях. Такива неточности нарушават правилата за свързване на думите или водят до синтактични омонимии (двусмисленост на изказа: син-син). Може също така да се наблюдава поява на някои типични случаи – силогизми:

Всички хора грешат.
Аз съм човек.
Следователно аз греша.

Грешки на синтаксиса при съгласуването:

  • Неправилно съгласуване числото и рода при подлог и сказуемо:

kak-kopiraytarat-da-povishi-profesionalizma-si3


Засега туристическите отношения между България и Македония не е на нужното ниво, на което би трябвало да бъде.

Правилно: Засега туристическите отношения между България и Македония не са на нужното ниво, на което би трябвало да бъдат.


Правилата на езика, който трябва да се знаят.

Правилно: Правилата на езика, които трябва да се знаят.


  • Неправилно членуване на подлога или допълнението му с пълен или непълен член – особено, ако е от мъжки род (тук може би известна утеха е, че малко хора могат да различат правилно от неправилно изписване:)):


Свободолюбивия човек обича предизвикателствата.

Правилно: Свободолюбивият човек обича предизвикателствата.


Към прозорецът гледаше само човекът със странната шапка.

Правилно: Към прозореца гледаше само човекът със странната шапка.

Стилистични грешки

Възникват при използването на неуместни в конкретен стил езикови средства. Получава се нарушаване на изискванията за яснота, точност, изразителност, богатство и краткост. Обикновено се случва, когато бързаме и искаме за кратко време да завършим текста. Също, когато има престараване в стремежа си да сме изчерпателни, да демонстрираме ерудиция или просто нямаме време.  Повечето грешки са свързани и със слабото владеене на възможностите и ресурсите на българския език.

Нека разгледаме най-често срещаните:

  • Плеоназми – използването на твърде много подобни думи за описване на даден предмет, идея, явление или герой, което води до излишни в смислово отношение части на речта или препълване на фразата.

Пример: Тя също е живяла там, но животът там не `и допада – предпочита повечето време да е тук, отколкото там.

  • Тавтология или отъждествяване – повторение на казаното с думи с един и същ корен и близки по значение.

Пример: На нея `и харесваха четвъртитите и правоъгълните маси.

Те са постоянно недоволни и незадоволени.

Поетът се възвисява твърде високо.

И така.

Как копирайтърът да повиши професионализма си?

  1. На първо място – обръщайте внимание на грешките си и по-често се допитвайте до правилата на българския език.
  2. Ако имате свободно време – четете класическа литература.
  3. Колкото повече старание и внимание влагате, в това което правите, толкова по-добър ще е резултатът, толкова по-скъпо ще струва и работата ви.

kak-kopiraytarat-da-povishi-profesionalizma-si

Коментар ?