Съдържание на сайт, SEO копирайтинг, уникалност на съдържанието

Съдържание, контент (англ. content) – това е информационното попълване с ресурси, тоест графики, текст, аудио информация, видео клипове, снимки, картинки и всичко, което можете да видите, чуете или прочетете. При класиране на ресурсите основна роля играе съдържанието на сайта или текстовото съдържание на страниците. Исторически така се е получило, че не съществуват алгоритми за търсене по графика или медия (видео, снимка). Релевантността на документите се определя чрез помощта на анализ на дължината на текста, наситеност с ключови думи и други параметри. Така че без писмен текст (не устен или на изображение) няма как да мине един сайт.

Съдържанието на сайта има своите особености. Важни параметри на текста са:

 • обема му;
 • максимална информативност;
 • четливост;
 • грамотност;
 • достъпност.

Контентът се създава в съответствие с правилата за оптимизация на уеб страници и алгоритмите на работа на търсачките. Текстовете за сайтове съдържат keywords (ключови думи), имат заглавия, подзаглавия, параграфи, маркирани и немаркирани списъци, таблици и др. Важно е потребителят да може лесно да преминава с очи по екрана при четене на информацията.

Основни видове съдържание за сайта

Текстовото попълване на сайта може да се раздели на информация, реклама, потребителско и сервизно съдържание.

 • Информационен текст – съдържа важни разяснения относно продуктите, стоките или услугите и отговаря на всички въпроси на потенциалните клиенти.
 • Сервизното съдържание помага на потребителите да разберат къде се намират, как да преминат към следващата страница, как да ползват интерактивните услуги и др. Без такива текстове на посетителите е трудно да пътешестват из ресурса.
 • Генерирано от потребителите съдържание – мнения, коментари и други текстове, написани от интернет аудиторията.
 • Рекламни текстове – подтикват да поръчате услугата, да направите покупка, разказват за предимствата на продукта. Такива текстове са от особено значение за интернет магазини и комерсиални, търговски сайтове.

Уникално и неуникално съдържание

Уникално съдържание – това са оригиналните авторски статии, които нямат копия в търсачките. Материали, създадени в текстови формат, които нито веднъж не са били публикувани. Такъв контент помага на сайта да спечели първи позиции при органично търсене. Роботите на търсачките регистрират в паметта си уникалните страници и имат филтри за дублираното съдържание. Затова сайтове, ресурси, които заимстват чужди текстове, имат нисък рейтинг и не са харесвани от търсачките.

Неуникално съдържание – това са заимствани текстове от чужди ресурси или копипейст, както и сканирана информация, публикувана в средствата за масова информация. Сайтове, публикуващи неуникален контент, се игнорират от търсачките.

Уникалното съдържание – ефективно средство за класиране

Оригиналното текстово съдържание, оптимизирано за търсачките, е мощно оръжие на уеб майсторите и позволява да излезете на първа страница при търсене в Google, Yahoo, Bing и други търсачки. Специално значение се отдава на заглавията, именно по тях търсачките определят тематиката на ресурсите. Така че заглавията от първо, второ и трето ниво трябва да съдържат ключови думи, по които сайтът да бъде индексиран. Ако поставите грешно или неподходящо заглавие, то на сайта ще попадат малко целеви потребители.

Трябва да се има предвид, че в рамките на дадена тематика някои ключови думи водят потребители по-често, други по-рядко. В оптимизацията за търсачки има високочестотни и нискочестотни тагове (етикети, маркери). Един от начините за популяризиране на сайта е използването на високочестотни заявки в заглавия, линкове, в текста. Друг начин е поставянето в страницата на голям брой нискочестотни заявки. Третият вариант е да се използват едновременно и двата типа.

В среда на висока конкуренция новите сайтове е много трудно да заемат водещи позиции по високочестотните търсения, така че все по-често оптимизаторите използват нискочестотните.

Една-две ключови думи, поставени в страницата, няма да могат да произведат нужното впечатление в търсещия робот. Но и не бива да се очаква, че сайтът ще заеме първите места в търсачката, ако текстовете бъдат препълнени с тагове. Напротив – търсачките могат да приемат сайта, ресурса за спам и да го игнорират.

Количеството ключови думи, фрази не трябва да надвишава 4-6% от общия брой на думите, публикувани в страницата. Да се изчисли плътността на ключовите думи може ръчно или с помощта на специални услуги. Още един параметър е наситеността на страницата или брой повторения на най-важните тагове. За ефективното придвижване в ТОП-а на търсачките важно е правилно да се влияе на търсещите машини.

Подробно за копирайтинга

В процеса на копирайтинг могат да се използват различни източници на информация – справочници, речници, книги, учебници, научна литература, списания, вестници, интернет ресурси. Важно е да се разграничава копирайтинг от пренаписване (рерайтинг) или преработка на оригиналния текст със запазване на смисъла и посочени фактите от оригинала.

Разработени са специални компютърни програми, които позволяват да се размножават текстове, заменяйки отделни изходни думи със синоними. На базата на един шаблон могат да се генерират множество статии с ниска уникалност, много подобни една на друга.

В зависимост от целта съществуват различни типове текстове:

 • SEO копирайтинг (от search engine optimization в превод от англ. оптимизация за търсещите машини) – това е писане на текст с ключови думи за придвижване и класиране на сайта.
 • Информационно-новинарски материали – текстове, които информират за нови събития и иновативни продукти.
 • Прессъобщение – кратък анонс на някакво събитие, което е интересно за широката общественост.
 • Продаващи текстове – мотивиращи потребителите да направят покупка или ползват дадена услуга.
 • Информационно-рекламни статии или скрита реклама, в текста се подчертават предимствата на конкретни продукти или услуги.
 • Блог статии и текстове – обикновено са интересни, ангажиращи, емоционални. Могат да бъдат лични истории или полезни приятни четива.
 • Нейминг и създаване на слогани – измисляне на имена на фирми, компании, продукти, телевизионни предавания, както и кратка фраза (слоган), характеризираща и отличаваща дадена марка от останалите и др.
Коментар ?