Портфолио – слоган

Портфолио – слоган

Създаване на слоган за курортен комплекс Helena Resort:

10 правила на добрия слоган

10 правила на добрия слоган

Трябва ясно да се разбере каква е целта на рекламната кампания, какви резултати (за предпочитане в цифри) иска да постигне клиентът и, всъщност, по какъв повод се замисля „веселието”.