Точката като знак „Стоп” – Препоръка номер 4

Точката като знак „Стоп” – Препоръка номер 4

Поставете силни думи в началото и в края на изречението и абзаца. Точката служи като сигнал за спиране. Всяка дума след точката казва: „Вижте ме, погледнете ме”

Внимателно с наречията – Препоръка Номер 3

Внимателно с наречията – Препоръка Номер 3

Бъдете внимателни в употребата на наречия. Те могат да “обезкръвят” глагола или да дублират значението му

Техники за писане на текст – Препоръка Номер 2

Техники за писане на текст – Препоръка Номер 2

Използвайте силни глаголи – простите форми на сегашно или минало време. Силните глаголи създават действие, спестяват думи и разкриват действащите лица

Техники за писане на текст – Препоръка Номер 1

Техники за писане на текст – Препоръка Номер 1

Спазвайте реда на думите: започнете изречението с подлог и сказуемо, оставяйки по-голямата част от него след тях

Писането на интересни статии и „Шестте мислещи шапки”

Писането на интересни статии и „Шестте мислещи шапки”

Накратко ще ви опиша този метод преди да го свържа с писането. Това е метод за личностен и групов контрол. Той улеснява решаването на проблеми и вземането на решения, позволявайки всеки да изрази себе си като се избегне цензурата над необичайните или нови идеи…